Back

ԵՀՀ Գիտական հանդես, հատոր 8, 2023

ISSN 2953-8181

Երեւանի «Հայբուսակ» համալսարանի գիտական հանդես, հատոր 8, 2023

Հանդեսը պարունակում է Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի ակադեմիական համակազմի, այլ բուհերի և գիտական հիմնարկների գիտական և գիտամեթոդական աշխատանքներ՝ Հասարակական գիտությունների ոլորտում