Back
Ակտիվ ուսուցում և թվային տեխնոլոգիաները

07.02.2023

«Ակտիվ ուսուցում և թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ մոբայլ ուսումնառություն և խաղայնացում» թեմայով քննարկում

 

Փետրվարի 7-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ քննարկում՝ «Ակտիվ ուսուցում և թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում՝ մոբայլ ուսումնառություն և խաղայնացում» թեմայով։ Էրազմուս+ PRINTel ծրագրի շրջանակում Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմակերպված հանդիպումների շարքի այդ վերջին միջոցառուման նպատակն էր մասնակիցներին ծանոթացնել նոր թվային գործիքների, հավելվածների հետ՝ ուսանողներին դասերին ինտեգրելու համար։

ԵՀՀ-ից քննարկմանը մասնակցեցին Բժշկական ինստիտուտի դասախոս Է․ Մելքոնյանը և Զարգացման ու կրթության որակի ապահովման թիմը։

Մասնակիցները ստացան հավաստագրեր վերապատրաստման շրջանակում իրենց մասնակցած բոլոր հանդիպումների համար։

 

Համակցված և հիբրիդային դասավանդում և ուսուցում

03.02.2023

Քննարկում «Համակցված և հիբրիդային դասավանդում և ուսուցում» թեմայով

 

Փետրվարի 3-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ քննարկում «Համակցված և հիբրիդային դասավանդում և ուսումնառություն» թեմայով։ Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի նախաձեռնությամբ Էրազմուս+ PRINTel նախագծի շրջանակում            կազմակերպված այդ հանդիպման նպատակն էր քննարկել համակցված ուսումնառության մեթոդի կիրառությունը ԲՈւՀ-երում։ Հիբրիդային ուսուցմանը՝ լսարանում սովորող ուսանողների հետ մեկտեղ մասնակցում են նաև առցանց միացած ուսանողաներ, իսկ համակցված դասավանդումը ուսանողների ներլսարանային ումունառությունը լրացնում է առցանց նյութերով:

Մասնակիցները կատարեցին խմբային աշխատանք։

ԵՀՀ-ից քննարկմանը մասնակցեցին Բժշկական ինստիտուտի դասախոսներ Գ․ Գալոյանը, Լ․ Ենգիբարյանը և Զարգացման ու կրթության որակի ապահովման համակարգող Մ․ Հովհաննիսյանը։

 

Տեսանյութերը որպես ուսուցման գործիք

01.02.2023

«Տեսանյութերը որպես ուսուցման գործիք» թեմայով քննարկում

 

Փետրվարի 2-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ քննարկում «Տեսանյութերը որպես ուսուցման գործիք» թեմայով։ Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի նախաձեռնությամբ Էրազմուս+ PRINTel նախագծի շրջանակում անցկացված այդ հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին տեսանյութերի օգտագործումը դասավանդման ընթացքում, ինչպես նաև դրանց պատրաստման եղանակներն ու գործիքները։

ԵՀՀ-ից քննարկմանը մասնակցեցին Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի կենտրոնի ղեկավար ու ՄԿԾ-ների աշխատանքային խմբի ղեկավար Ն․ Հովսեփյանը, Բժշկական ինստիտուտի դասախոս Է․ Ավագյանը ու Զարգացման և կրթության որակի ապահովման համակարգող Մ․ Հովհաննիսյանը։

«Շրջված դասարան» մոդելի կիրառման քննարկում

01.02.2023

«Շրջված դասարան» մոդելի կիրառման քննարկում

 

Փետրվարի 1-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ քննարկում «Շրջված դասարան մոդելի կիրառման առավելությունները և սահմանափակումները» թեմայով։ Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի նախաձեռնությամբ Էրազմուս+ PRINTel նախագծի շրջանակում կազմակերպված այդ հանդիպման նպատակն էր մասնակիցներին խմբային աշխատանքի միջոցով փոխանցել ծրագրի շրջանակում ձեռք բերված գիտելիքները։

ԵՀՀ-ից քննարկմանը մասնակցեցին Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու ու ՄԿԾ-ների աշխատանքային խմբի ղեկավար Ն․ Հովսեփյանը, Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի ղեկավար Մ․ Մաթոսյանը ու Զարգացման և կրթության որակի ապահովման համակարգող Մ․ Հովհաննիսյանը։

 

Ակտիվ ուսումնառություն

31.01.2023

Վերապատրաստում «Ակտիվ ուսումնառությունը և ակտիվ ուսումնառական մեթոդների կիրառումը թվային ուսումնական միջավայրի համատեքստում» թեմայով

Հունվարի 31-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ դասընթաց «Ակտիվ ուսումնառությունը և ակտիվ ուսումնառական մեթոդների կիրառումը թվային ուսումնական միջավայրի համատեքստում» թեմայով։ Հայաստանում Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի նախաձեռնությամբ Էրազմուս+ PRINTel նախագծի շրջանակում անցկացված այդ հանդիպման նպատակն էր մասնակիցներին փոխանցել ծրագրի շրջանակում ձեռք բերված գիտելիքները։

ԵՀՀ-ից հանդիպմանը մասնակցեցին ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ս․ Հովհաննիսյանը, զարգացման և որակի ապահովման գծով պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն Ա․ Հարությունյանը, Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի ղեկավար Մ․ Մաթոսյանը, Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի կենտրոնի ու ՄԿԾ-ների պատասխանատու Ն․ Հովսեփյանը ու Զարգացման և կրթության որակի ապահովման համակարգող Մ․ Հովհաննիսյանը։

PARTICIPATION IN ONLINE SUMMER SCHOOL “ENVIRONMENTAL SCIENCE EDUCATION FOR SUSTAINABLE HUMAN HEALTH”

13.09.21

On September 6–13, 2021, Anahit Hakobjanyan, PhD, lecturer of the Institute of Medicine of Yerevan Haybusak University, participated in the Online Summer School “Environmental Science Education for Sustainable Human Health” held within the framework of the Erasmus+ Capacity Building MENVIPRO project.

Dr. A. Hakobjanyan was awarded a certificate for her participation and successful accomplishment of the Online Summer School. 

The course was designed for researchers concerned with the fields and thematic of environment, pollution, food safety, and risk assessment.

WORKSHOP ON EFFECTIVE STRATEGIES FOR TEACHING ONLINE

16.12.20

On December 16, 2020, a workshop on Effective Strategies for Teaching Online was organized by the National Erasmus+ office in Armenia.

The workshop was led by Anna Gevorgyan, Erasmus+ Higher Education Reform Expert, adjunct lecturer at the American University of Armenia.

She presented 2 models for online learning — SAMR and TCPK. The participants were actively involved in 2 group discussions.

At the end of the workshop Lana Karlova, Programme Coordinator of the National Erasmus+ office in Armenia and Anna Gevorgyan, workshop creator decided to organize a series of webinars in the future.

From Yerevan Haybusak University the workshop was attended by Mariam Hovhannisyan, specialist of the Education Quality Assurance Center.

TRAINING ENTITLED "POLICIES AND STRUCTURES OF DOCTORAL EDUCATION"

17.07.20

On July 15-17 was conducted the training in the framework of REFORMING DOCTORAL EDUCATION IN ARMENIA IN LINE WITH NEEDS OF ACADEMIA, INDUSTRY AND CURRENT EU PRACTICES (ARMDOCT) project within of the Erasmus+ Programme, which aims at Reforming Doctoral Education (DE) in Armenia in line with the Salzburg Principles, particularly through the development and revision of national policy, a legal framework (including by-laws) and institutional procedures supporting integrative and internationally-oriented doctoral studies involving universities, research institutions, and industry.

From Yerevan Haybusak University the webinar was attended by Anna Sukiasyan, Head of the Education Quality Assurance Center and Mariam Hovhannisyan, specialist of the Center.

SEMINAR FOR PHILOLOGISTS AND TEACHERS OF RUSSIAN LANGUAGE

22.11.19

On November 21-22, 2019 Karine Osipova, Malvina Midoyan and Lilia Petrosova, lecturers in the Russian language participated in a seminar for philologists and teachers of the Russian language at Yerevan V. Brusov State University of Languages and Social Sciences and accordingly received certificates.

TRAINING BY EDUCATION QUALITY ASSURANCE CENTER OF HAYBUSAK UNIVERSITY

30.05.19

The trainings conducted by the Education Quality Assurance Center (EQAC) organized in Yerevan Haybusak University are in progress. This time the training was held on 30 May 2019. It was conducted by Anna Sukiasyan (PhD in Biological Sciences, Associate Professor) who is the Head of the EQAC, and by Martin Abrahamyan (Professor, Doctor of Physics and Mathematics), Vice-Rector of Yerevan Haybusak University.

The training was organized for the whole teaching staff of the University. A. Sukiasyan presented the training topic which was devoted to “Higher Professional Education System”. The participants had the opportunity to learn about Haybusak University’s problems, study programs, credit system as well as to address their questions to A. Sukiasyan.

M. Abrahamyan presented the topic on “Requirements Set for Preparation of Scientific Articles”. The participants of the training had the opportunity to get familiar with the requirements and general standards set for publishing scientific works in international peer-reviewed scientific journals.

TRAINING ON EDUCATION QUALITY ASSURANCE

29.04.19

The trainings organized by the Education Quality Assurance Center (EQAC) in Yerevan Haybusak University were launched. The trainings were organized for the teaching staff of all the faculties of the University. 

On 29 April 2019 the first training was held. It was conducted by Anna Sukiasyan (PhD in Biological Sciences, Associate Professor) who is the Head of the EQAC, and by Deputy Head Gaspar Avagyan (PhD in Philosophy, Associate Professor).

A. Sukiasyan presented the institutional accreditation criteria to the teachers, provided clarifications about the requirements set for the mentioned criteria and answered the questions given by the participants. G. Avagyan presented the process relating to the “Organization of Surveys among Stakeholders in the University”. The participants had the opportunity to express their opinions and to clarify a number of issues.

ERASMUS+ SEMINAR


05.02.19

On February 4-5, 2019 Anna Sukiasyan, Head of the Education Quality Assurance Center of Haybusak University, Narine Hovsepyan, Vice Head of the Center, Mariam Hovhannsiyan and Arshaluys Harutyunyan, employees of the Center, Sona Hovhannisyan, Vice-Rector, Anna Haruyunyan, Dean of the Faculty of Economics, Zhenik Minasyan and Tsoghik Poghosyan, lecturers of the Faculty of Economics and Arevik Khugeyan, lecturer of the faculty of Humanities participated in the Erasmus+ programme seminar on “Driving University Strategies towards the Internationalization through the Use of International Benchmarks” at Eurasian International University.

Irina Ferencz, Deputy Director of the Academic Cooperation Association of Belgium (ACA) delivered a presentation at the seminar, introducing examples of benchmarking at national and international levels. The participants did team workshops and received certificates.

ERASMUS+ INFORMATION DAYS


10.11.18

On 6-7 November the Erasmus+ Information Days were organized in National Agrarian University of Armenia during which the following problems were discussed with students and academic community: 

  • international credit mobility,
  • capacity building in higher education.

Among invited guests Alexandr Ritov who is the Head of the Department of International Relations of Belarus State University, Dorota Ritvanska, responsible contact point of mobility programs of the Erasmus+ National Agency as well as coordinators of Erasmus+ projects of Slutsky Pomeranian University of Poland were present in the event.

The representatives of Yerevan Haybusak University, namely, Narine Hovsepyan, Deputy Head of the Education Quality Assurance Center (EQAC); Mariam Hovhannisyan, Specialist of the EQAC; Anna Harutyunyan, Dean of the Faculty of Economics; teachers of the same faculty – Alexander Avagyan, Gayane Gevorgyan; teachers of the Faculty of Humanities – Naira Apresyan, Tehmine Gomtsyan, Arevik Khugeyan and Armine Vahanyan, as well as foreign students of the Faculty of Medicine – Shant Zenian, Mohammed Sami Dhanun Hameed Alamsha, Ahmed Imad Salim and Feryal Vehbe, also participated in the mentioned event.

SEMINAR ORGANIZED WITHIN THE FRAMEWORK OF ERASMUS+ PROJECT ON “QUALITY ASSURANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH”

20.10.18

On 15-16 October 2018 a regional seminar on the topic of “Quality Assurance of Scientific Research” organized within the framework of the Erasmus+ project was held in Yerevan State University. In the seminar a number of problems were discussed, in particular, the effective struggle against plagiarism, assurance of successful and high-quality scientific work, compliance of scientific work with labor market requirements, quality assurance mechanisms of research, etc.

The seminar was conducted by local and foreign experts from Croatia, Tbilisi, Sweden and Ukraine. The representatives of Yerevan Haybusak University, namely Anna Sukiasyan, Head of the Education Quality Assurance Center (EQAC); Mariam Hovhannisyan, Specialist of the EQAC, Stepan Voskanyan, Dean of the Design Faculty; Ruzan Petrosyan, teacher of the same faculty; Yeva Torosyan, Head of the Chair of Obstetrics, Gynecology and Pediatrics as well as Tigran Petrosyan, teacher of the Faculty of Medicine, also participated in the seminar.

TRAINING ON INSTITUTIONAL ACCREDITATION


21.09.18

On 19-20 September a training on institutional accreditation was organized in Yerevan Haybusak University. The training was conducted by Heli Mattisen and Hillar Bauman who are experts of the EKKA (Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education).

During the training the participants actively discussed and analyzed institutional accreditation regulations and were involved in group works. 

Yerevan Haybusak University and EKKA signed a cooperation agreement based on which and in accordance with the RA Government Decree N 978 as of 30.06.2011 as well as with the 10th Provision of the Regulation on “RA Education Institutions Implementing Professional Educational Programs and State Accreditation of their Professions”, the institutional accreditation of Yerevan Haybusak University will be carried out by the EKKA which is registered in the European Quality Assurance Registrar (EQAR) and is a full member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

The staff members of the Education Quality Assurance Center (EQAC), Vice-rectors, Deans of the faculties as well as representatives of teaching and administrative staff of Yerevan Haybusak University were among participants of the training.

TRAINING ORGANIZED BY EDUCATION QUALITY ASSURANCE CENTER OF YEREVAN HAYBUSAK UNIVERSITY

25.05.18

On 25 May 2018 the Education Quality Assurance Center (EQAC) of Yerevan Haybusak University organized a training which was conducted by Anna Sukiasyan (PhD in Biological Sciences, Associate Professor), Head of the EQAC, and by Narine Hovsepyan, Deputy Head of the EQAC.

During the training SWOT analysis and its importance in the process of institutional accreditation were reflected on, the concept of benchmarking as well as the data processing and analysis in the mentioned sphere were clarified.

The training was organized for the teaching staff members of all the faculties as well as for the staff members responsible for quality assurance.

The trainers clarified the questions given by the participants and had discussions on them.

TRAINING OF YOUNG LECTURERS OF HAYBUSAK UNIVERSITY

XX.XX.18

In March-April, 2018 an online course “To learn to teach; university Pedagogical technologies” took place by Diana Balasanyan, Head of International Relations of Yerevan Haybusak University, Doctor of Philology.

The course was based on recent achievements of pedagogical thinking and included modern principles of teaching which is based on student-centered approach.

The course was especially designed for young lecturers for helping them to efficiently communicate with students and cooperating with them create an atmosphere free from the threat of failing; and overcome the frequent obstacles occurring in the process of university teaching-learning.

The participants were active in the discussions of the raising questions. They did tasks providing feedbacks, cleared out the questions bothering them for improving their pedagogical skills.

The last class was held in “face-to-face” format. The participants had an opportunity to get to know Dr. Balasanyan in person and sum up the online course in a warm atmosphere.

TRAINING ORGANIZED BY EDUCATION QUALITY ASSURANCE CENTER

04.04.18

On 4 April 2018 by the initiative of the Education Quality Assurance Center (EQAC) of Yerevan Haybusak University, a training on “Mechanisms of Extracting Learning Outcomes” was organized for the teaching and administrative staff of all the faculties of the University. The training was conducted by Hayk Petrosyan, Professor and Doctor of Pedagogical Sciences, who is a QA responsible staff member and a teacher of the Faculty of Humanities. The participants had an active discussion about learning outcomes and carried out practical activities.

TRAINING OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE CENTER

21.03.18

On 21 March 2018 Hayk Petrosyan, lecturer of the Faculty of Humanitits, Professor and Doctor of Pedagogical Sciences, QA responsible staff member of Yerevan Haybusak University, with the initiation of the Education Quality Assurance Center conducted a training on “Procedures and Mechanisms of Quality Assurance” for the academic and administrative staff members of all the faculties.

The participants got better acquainted with the quality assurance procedures, functioning mechanisms and had a chance to address questions that interest them to the trainer around which active discussions were held.

TRAINING ORGANIZED BY EDUCATION QUALITY ASSURANCE CENTER

12.03.18

On 12 March 2018, by the initiative of the Education Quality Assurance Center (EQAC) of Yerevan Haybusak University, a training on “The Structure and Content of the Study Program in ‘Law’ ” was organized for the teaching and administrative staff of all the faculties of the University. The training was conducted by Geghetsik Grigoryan, PhD in Law, Associate Professor, who is a QA responsible staff member and the Dean of the Faculty of Law and International Relations. The participants of the training actively discussed the format and structure of study programs as well as clarified a number of content related questions.

TRAINING OF STAFF MEMBERS RESPONSIBLE FOR EDUCATION QUALITY ASSURANCE AND TEACHING STAFF

23.02.18

On 23 February 2018 the Education Quality Assurance Center (EQAC) organized and coordinated the training for staff members responsible for education quality assurance and for the teaching staff of Yerevan Haybusak University. The trainer was Anahit Harutyunyan, Professor and Doctor of Philological Sciences, who is the President of the International Academy of Education. Anna Sukiasyan (PhD in Biological Sciences, Associate Professor), Head of the EQAC, as well as Narine Hovsepyan, Deputy Head of the EQAC, provided respective information and coordinated discussions.

ENGLISH COURSE TRAINING FOR ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF

XX.XX.18

During the first semester of the 2017-2018 academic year the Education Quality Assurance Center organized yet another training of the English language for the academic and administrative staff of Haybusak University. The classes gave a chance to develop and enrich writing and speaking skills.

The participants are impatiently looking forward to the next training.