Back
HomeԵՀՀ
Երեվանի Հայբուսակ համալսարան

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանը հիմնադրվել է ակադեմիկոս Լևոն Հարությունյանի կողմից 1991թ.-ին:

Ռեկտոր

Սիրելի բարեկամներ՝
Ուրախ եմ ձեզ ողջունելու մեր համալսարանի կայքում:

Երևանի "Հայբուսակ" համալսարանը միջազգային բազմամասնագիտական ​​համալսարան է, որը հավատարմագրված է ինչպես ազգային, այնպես էլ EKKA-ի կողմից: Քանի որ Հայաստանը միացել էր Բոլոնյան գործընթացի, մեր համալսարանն ընդունեց եռաստիճան կրթական համակարգը (բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա) և սկսեց պահպանել եվրոպական չափանիշները, տարեկան "Հայբուսակը" ընդունում է շուրջ 4000 ուսանողների ամբողջ աշխարհից:

Հիմնադիր

Լևոն Վ. Հարությունյան – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մի շարք ակադեմիաների ակադեմիկոս, «Հայբուսակ» համալսարանի հիմնադիր և առաջին ռեկտոր։ Լ.Հարությունյանը հեղինակել է ավելի քան 400 գիտական ​​աշխատություն, հրատարակել է ավելի քան 40 մենագրություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր և բառարաններ։ Նրա գիտական ​​հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում էր հետևյալ գիտական ​​ոլորտները՝ էկոլոգիա, բուսաբանություն, լանդշաֆտային այգեգործություն, բուսաբուժություն, դեկորատիվ կանաչապատում, լանդշաֆտային ճարտարապետություն: