Back

Կրիմինալիստիկայի լաբարատորիայի

 ստեղծման նպատակը ուսանողների մոտ պրակտիկ
հմտությունների և կարողությունների զարգացումն է: Կրիմինալիստայի լաբարատորիան
նյութատեխնիկական և լաբարատոր սարքավորումներով հագեցվածությունը նպաստում է ուսանողների
առավել արդիական և պրակտիկ գիտելիքների ձեռք բերմանը:

Play Video