Back

Տնտեսագիտական ֆակուլտետը

 ձևավորվել և սկսել  է գործել
համալսարանի հիմնադրման պահից (1990թ.):  1995թ.-ին ֆակուլտետը 
ավարտեցին առաջին շրջանավարտները: 2003թ.-ից ֆակուլտետում գործում է
երկաստիճան ուսուցում` բակալավրիատ և մագիստրատուրա: Ինստիտուտի
շրջանավարտների զգալի մասը աշխատում է ստացած մասնագիտությամբ`
տնտեսության տարբեր ոլորտների կազմակերպություններում՝ առևտրային և ոչ
առևտրային, ֆինանսավարկային և ապահովագրական ընկերություններում,
բանկերում, ՀՀ Ազգային ժողովում, ՀՀ Կառավարությունում: Մագիստրատուրայի
շրջանավարտներից լավագույններն աշխատում են համալսարանի
համապատասխան ամբիոններում և ստորաբաժանումներում, շարունակում են
կրթությունը Ազգային Ակադեմիայի ինստիտուտների, ՀՀ Կառավարությանը
առընթեր Կառավարման Ակադեմիայի, Հայաստանի և արտերկրի
համալսարանների ասպիրանտուրաներում:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԵՆ ՀԵՏԵւՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • Տնտեսագիտություն; շրջանավարտների որակավորումը՝ տնտեսագիտության բակալավր կամ մագիստրոս
  • Ֆինանսներ; շրջանավարտների որակավորումը՝ տնտեսագիտության բակալավր
  • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն), շրջանավարտների որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի բակալավր կամ մագիստրոս
  • Կառավարում;  շրջանավարտների որակավորումը՝ կառավարման բակալավր կամ մագիստրոս

Բոլոր մասնագիտությունները լիցենզավորված և հավատարմագրված են
պետության կողմից: Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի
ինստիտուտում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով:
Բակալավրիատում առկա ուսուցումը տևում է 4 տարի, իսկ հեռական` 5 տարի,
Մագիստրատուրայում ուսուցումը առկա է 2 տարի տևողությամբ:

Աշխատանքային ժամ

Monday - Friday: 09:00 - 17:00

Հասցե

Հայաստան, Երևան, 0038, Աբելյան 6
500-Սենյակ

Կոնտակտային տվյալները

Number +374 33025507 +374 77599502
Mail: economics@haybusak.am

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

ԱՆՆԱ Հարությունյան
Ինստիտուտի տնօրեն
Անահիտ Ապրեսյան
Ինստիտուտի տնօրենի օգնական

Հաճախ տրվող հարցեր

Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտում
համաձայն ուսումնական պլանների բակալավրում իրականացվում է
ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներ , իսկ մագիստրատուրայում՝
գիտահետազոտական պրակտիկա: Ինստիտուտը համագործայցում է
հանրապետության լավագույն ձեռնարկությունների և ֆինանսաբանկային
կազմակերպությունների հետ:

Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտում
գործում է ուսանողական գիտական ընկերություն: Յուրաքանչյուր ուսումնական
տարի ընկերությանը անդամակցում են նոր ուսանողներ, ովքեր իրականացնում
են հետազոտական աշխատանքներ: ՈՒսանողական գիտական ընկերությունը
իրականացնում է ամենամյա ուսանողական գիտական կոնֆերանսներ:

Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտում
իրականացվում է լրացուցիչ դասընթաց՝ «Կիրառական հաշվապահություն»:
Դասընթացին կարող են մասնակցել ինչպես ինստիտուտի ուսանողները, այնպես
էլ համապատասխան գիտելքիներ ձեռք բերել ցանկացողները: