Back

Ուսանողական խորհուրդ

Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը ստեղծվել է 1991 թ․ և չնայած այն համգամանքին, որ տարիների
ընթացքում խորհրդի տեսլականը փոփոխության է ենթարկվել, Ուս․ Խորհուրդը հավատարիմ է մանցել իր որդեգրած
սկզբունքին, պաշտպանել ուսանողների շահերը ու իրավունքները, ապահովել ուսանողների մասնակցությունը
համալսարանի կառավարման մարմիններում։

Ուսանողական Խորհուրդը ուսանողության նարկայացուցչական , ինքնակառավարման ընտրովի մարմին է։ Այն
ապաքաղաքական է և ապակուսակցական։
Իր գործունեության ընթացքում Ուս․ Խորհուրդն մշտապես հետևում է ուսանողների կրթության որակի բարձրացմանը,
ուսանողակենտրոն համակարգի ձևավորմանը, համալսարանում ուսանող – դասախոս հարաբերությունների ճիշտ
զարգացմանը, կրթության համար բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորմանը։
Համալսարանի մշակութային, սպորտային կյանքը մեծամասամբ պայմանավորված է Ուսանողական Խորհրդի
գործունեությամբ։

Ուսանողական Խորհրդի ջանքերով առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպվել է «Միսս Ուսանողուհի» մրցույթը։
Համալսարանում տարիներ շարունակ հաջողությամբ ընթանում է «Տարվա ինտելեկտ» ուսանողական միջբուհական
մրցույթը, որին մասնակցում են ՀՀ-ի գրեթե բոլոր բուհերի ներկայացուցիչներ։
Ուսանողական Խորհրդի ուժերով համալսարանը կազմակերպում է շաբաթօրյակներ, ծառատունկ Երևանի, երբեմն էլ
ՀՀ-ի տարբեր վայրերում։
Ուսանողական Խորհրդի ուշադրության կենտրոնում են բնապահպանական խնդիրները, որոնց լուսաբանումը
համալսարանում մշտական բնույթ է կրում։

Վերջին տարիներին Ուսանողական Խորհուրդը մեծ ուշադրություն է դարձնում ուսանողների կամավորական
շարժմանը, նպաստում է Համալսարանի ուսանողների ներգրավմանը տարաբնույթ կամավորական խմբերում։
Հատկանշական է COVID- 19 համաճարակի ժամանակաշրջանում Ուսանողական Խորհրդի կազմակերպած
կամավորական աշխատանքը ՀՀ-ի կլինիկաներում։
Համալսարանի Ուսանողական Խորհուրդը բազմիցս մասնակցել է ՀՀ-ում և սփյուռքի համալսարաններում
կազմակերպված կոնֆերանսներին, համաժողովներին։
Համալսարանի արտասահմանցի ուսանողների թիվը տարեց-տարի ավելանում է և արտերկրի ուսանողների
ինտեգրման խնդիրները համալսարանի համար մեծ կարևորություն ունեն։

Այս հարցում զգալի դերակատարում ունի
Ուսանողական Խորհուրդը, որը վերջերս միավորեց օտար ազգի ուսանողների խորհուրդը հայ ուսանողների խորհրդի
հետ, նպատակ ունենալով ավելի դյուրին և հաճելի դարձնել դրսից եկած ուսանողների ինտեգրումը, ընտելացումը
Հայաստանին և մեր Համալսարանին։ Ուսանողական Խորհուրդը արտասահմանի ուսանողների համար կազմակերպում
է էքսկուրսիաներ, արշավներ բնության գրկում, ծանոթացնելով նրանց Հայաստանի բնաշխարհիկ, պատմական,
մշակութային հուշարձաններին, օգնում է օտարազգի ուսանողներին ճիշտ կողմնորոշվել Հայաստանի մշակութային
օջախների բազմազանությունում, ճանաչել և սիրել մեր երկիրը։

Library

The library of yerevan haybusak university has started
its activity since 1991 having only one hundred unit books

e-Library.
Dear students of Yerevan Haybusak University, now you can use E-Library by following the given link. For logging in, write your name and password.
Join
Moodle-For-Students
Dear students of Yerevan Haybusak University, now you can use the Moodle by clicking on this link. Enter your username and password to login.
Join
Photo-University
Նորություններ,իրադառցուցյուններ կապվաց ուսանողների հետ և ուսւմնական տարվա մասին․․․
Read More
students-council-SL
Համալսարանի ուսանողական կյանքը 1991 թվականից, չնայած այն համգամանքներին․․․
Read More

Our GYM

The YHU gym is equipped with various fitness and sport equipment, the presence of which allows you to engage in sports such as MMA, traditional karate, as well as bodybuilding and martial arts programs