Back

Գրագողության դեմ պայքարի StrikePlagiarism ծրագրի քննարկում

14.09.2023

Գրագողության դեմ պայքարի StrikePlagiarism ծրագրի քննարկում

Սեպտեմբերի 14-ին ԵՀՀ թիմին տեսակապով միացավ գրագողության դեմ պայքարի StrikePlagiarism
ծրագրի ներկայացուցիչ՝ Յ. Կալչունը, որը ներկայացրեց, թե ինչպես է ծրագիրը հայտնաբերում արհեստական
բանականության օգնությամբ գրված տեքստերը։ Նա էկրանին կիսեց հայերեն մի աշխատանք, որտեղ ծրագիրը
հայտնաբերել էր համացանցից թարգմանաբար օգտագործված նյութեր՝ առանց հղման՝ այդ թվում նաև արհեստական
բանականության օգնությամբ։ Նա նշեց, որ իրենք շարունակաբար բարելավում են իրենց ծրագրի որակը և
ավելացրեց, որ կազմակերպությունը համալսարանին իր ծառայությունն առաջարկել է հինգ անգամ ավելի էժան՝
ընդամենը համակարգի սպասարկման գնով։ Հ․ Կաժոյանը շնորհակալություն հայտնեց և ասաց, որ համալսարանը
կդիտարկի կազմակերպության առաջարկը։
Որոշվեց շուտով նորից հանդիպել՝ քննարկելու աշխատանքային պլանները։

Քննարկում ենք ԵՀՀ 2023/24 ուստարվա գործառնական պլանը

20.07 25.07.2023

Քննարկում ենք ԵՀՀ 2023/24 ուստարվա գործառնական պլանը

Հուլիսի 20-ին և 25-ին ԵՀՀ Զարգացման և կրթության որակի ապահովման կենտրոնը նախաձեռնել էր քննարկումներ 2023/24 ուստարվա գործառնական պլանի նոր կառուցվածքի շուրջ: Որոշվեց համապատասխան աղյուսակներում այս տարի ներառել նաև HAKA-ի խորհուրդների հիման վրա կազմված գործողությունների պլանի հիմնական կետերը, հստակեցնել ամսաթվերը և հատուկ ուշադրություն դարձնել ԵՀՀ ռազմավարության SWOT/TOWS վերլուծությանը, որը դիտարկվելու է որպես ռազմավարության հավելված։

Աշխատանքային պլանի քննարկում

12.07 17.07.2023

Աշխատանքային պլանի քննարկում

Հուլիսի 6-ին ԵՀՀ ռեկտոր Ս․ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ Զարգացման և Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը կազմակերպեց հանդիպում՝ ԵՀՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման զեկույցի հիման վրա կազմված գործողությունների պլանը վերջնականացնելու և աշխատանքային խմբեր կազմելու համար։ Մասնակիցները քննարկեցին պլանի նախնական տարբերակը և որոշեցին շարունակել ավելացնել իրենց անունները «աշխատանքային խումբ» սյունակում։ Որոշվեց աշխատանքը շարունակել փոքր խմբերով։

Աշխատանքային պլանի քննարկում

03.07.2023

Աշխատանքային պլանի քննարկում

 

Հուլիսի 3-ին ԵՀՀ ռեկտոր Ս․ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ Զարգացման և Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը կազմակերպեց հանդիպում՝ ԵՀՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման շրջանակում HAKA-ի նախնական զեկույցի հիման վրա կազմված գործողությունների պլանը քննարկելու համար։ Վարչական և դասավանդող կազմի անդամներն ու ուսանողները քննարկեցին պլանի նախնական տարբերակը և որոշեցին, որ յուրաքանչյուր մասնակից ավելացնի իր անունը «աշխատանքային խումբ» սյունակի համապատասխան դաշտում։ Դա կօգնի պլանի իրականացման համար աշխատանքային խմբերի ձևավորմանը, որոնց ձևավորումը քննարկելու համար որոշվեց հանդիպել հուլիսի 6-ին։

ԵՀՀ որակի ապահովման գործիքով տարեկան ինքնագնահատում Մարդկային ռեսուրսների բաժնում

12.06.2023

ԵՀՀ որակի ապահովման գործիքով տարեկան ինքնագնահատում Մարդկային ռեսուրսների բաժնում

Հունիսի 12-ին տեղի ունեցավ կրթության որակի գնահատման քննարկում, որին մասնակցեցին Մարդկային ռեսուրսների բաժնի ղեկավար Մ․ Ղազարյանը, Զարգացման և վերապատրաստումների համակարգող Ե․ Կաժոյանը, վերապատրաստող դասավանդողներ Հ․ Եփրեմյանը և Ա․ Շամյարը, ինչպես նաև Զարգացման և կրթության որակի ապահովման պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, համալսարանի զարգացման և որակի ապահովման համակարգող Մ. Հովհաննիսյանը։

Մասնակիցները քննարկեցին և ամփոփեցին իրենց անհատական գնահատականներն՝ ըստ չափորոշիչների ու առաջարկեցին բարելավման բազմաթիվ գործողություններ, օրինակ.

  • սիմուլյացիոն կենտրոնն ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար դասավանդողների և ուսանողների վերապատրաստում
  • օբյեկտիվ կառուցվածքային կլինիկական քննությունը (OSCE) նախապատրաստում
  • համալսարանի ռազմավարական նպատակների, կրթական ծրագրերի և կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգի (ECTS) և նախնական ուսուցման և աշխատանքային փորձի ճանաչման համակարգ (APEL) համակարգի մասին վերապատրաստում
  • ՄԿԾ-ների մշտադիտարկում և քննարկում խմբի ավագների հետ
  • ուսանողների հարցման անցկացում դասավանդման արդյունավետության մասին
  • մասնագիտական կողմնորոշման զրույցների վարում
  • ավելի շատ միջազգային հանդիպումներ և կապերի ստեղծում դասավանդող կազմի մասնագիտական զարգացման համար
  • ուսանողների աջակցության բաժնի ստեղծում
  • պայմանագրեր պոլիկլինիկաների, ՀԿ-ների, կամ այլ կազմակերպությունների հետ, օրինակ՝ համալսարանի կլինիկաներում բուժման կամ տնային խնամքի ծառայություններ, որոնք մատուցվում են ԵՀՀ ուսանողների կողմից՝ դասավանդող կազմի հսկողության ներքո:

Ինքնագնահատման տարեկան կենսափուլի նպատակն է բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը և իրականացնել բարեփոխումներ։

HAKA-ի նախնական զեկույցի քննարկում

06-15.06.2023

HAKA-ի նախնական զեկույցի քննարկում

Հունիսի 6-15-ը ԵՀՀ ռեկտոր Ս․ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ` Զարգացման և Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը կազմակերպեց մի շարք հանդիպումներ՝ ԵՀՀ հավատարմագրման շրջանակում HAKA-ի նախնական զեկույցի և հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Հանդիպմանը մասնակցեցին ԵՀՀ պրոռեկտորներ, ստորաբաժանումների տնօրեններ, դասավանդողներ, ուսանողներ և վարչական կազմի ներկայացուցիչներ։

Մասնակիցները քննարկեցին փորձագետների առաջարկությունները և որոշեցին կազմել ԵՀՀ զարգացմանը և կրթության որակի բարելավմանն ուղղված գործողությունների պլան։

 

Մասնակցություն «Նորարարություն և կրթություն-լիբերալ ֆորում Հայաստան» միջոցառմանը

07.06.2023

Մասնակցություն «Նորարարություն և կրթություն-լիբերալ ֆորում Հայաստան» միջոցառմանը

Հունիսի 7-ին Երևանի պետական համալսարանը հյուրընկալ էր «Նորարարություն և կրթություն-լիբերալ ֆորում Հայաստան» միջոցառումը, որին մասնակցեցին ԵՀՀ Զարգացման և կրթության որակի ապահովման պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, ԶԿՈԱ համակարգող Մ․ Հովհաննիսյանը, ԵՀՀ քոլեջի զարգացման և որակի պատասխանատու Ի․ Պորկշեյանը, Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի ղեկավար Մ․ Մաթոսյանը և արտաքին կապերի պատասխանատու Լ․ Հակոբյանը Միջոցառումը կազմակերպվել էր Ֆրիդրիխ Նաումանի «Հանուն ազատության» հիմնադրամի հովանավորությամբ։

ԵՀՀ որակի ապահովման գործիքով տարեկան ինքնագնահատում Բժշկական ինստիտուտում

23.05.2023

ԵՀՀ որակի ապահովման գործիքով տարեկան ինքնագնահատում Բժշկական ինստիտուտում

Մայիսի 23-ին տեղի ունեցավ կրթության որակի գնահատման քննարկում, որին մասնակցեցին Բժշկական ինստիտուտի օտարերկրյա ուսանողների գծով տնօրենի տեղակալ Ն․ Մարտիրոսյանը, ինստիտուտի դասավանդողներ, ուսանողներ, պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, համալսարանի զարգացման և որակի ապահովման համակարգող Մ. Հովհաննիսյանը ու մշտադիտարկման և գնահատման պատասխանատու ուսանողուհի Ե․ Հովհաննիսյանը։ Մասնակիցները քննարկեցին և ամփոփեցին իրենց նախօրոք տրված անհատական գնահատականներն՝ ըստ չափորոշիչների։ Նրանք առաջարկեցին ավելի ինտենսիվ կերպով ներգրավել արտաքին շահակիցներին և մասնագետներին, օրինակ՝ երիտասարդ բժիշկներին, գրադարանը համալրել նոր գրականությամբ, ուսուցանման ընթացքում կիրառել խաղային տարրեր, կազմակերպել ընդունելություն նախապատրաստական կուրս, դասավանդողների համար մասնագիտական և մանկավարժական վերապատրաստման պայմաններ ստեղծել, ամրացնել կապը շրջանավարտների հետ, ընդլայնել ԲՈւՀ-ի հասարակական ծառայությունները և այլն։

Քննարկվեցին նաև համալսարանի կրթական ծրագրերի որակի ապահովման, ակադեմիական վարվելակերպի զարգացման և այլ գործընթացներում ժամավճարով դասավանդողների և արտաքին շահակիցների ներգրավումը, մոտիվացիան և իրենց աշխատանքի արժևորումը։

Ինքնագնահատման տարեկան կենսափուլի նպատակն է բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը և իրականացնել բարեփոխումներ։

 

ԵՀՀ որակի ապահովման գործիքով տարեկան ինքնագնահատում Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտում

17.05.2023

ԵՀՀ որակի ապահովման գործիքով տարեկան ինքնագնահատում Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտում

 

Մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ կրթության որակի գնահատման քննարկում, որին մասնակցեցին Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի տնօրեն Ա․ Հարությունյանը, ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ս. Հովհաննիսյանը, Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար և ՄԿԾ աշխատանքային խմբերի ղեկավար Ն. Հովսեփյանը, ինստիտուտի դասավանդողներ, ուսանողներ, ինչպես նաև պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, համալսարանի զարգացման և որակի ապահովման համակարգող Մ. Հովհաննիսյանը ու մշտադիտարկման և գնահատման պատասխանատու ուսանողուհի Ե․ Հովհաննիսյանը։ Մասնակիցները քննարկեցին և ամփոփեցին իրենց նախօրոք տրված անհատական գնահատականներն՝ ըստ չափորոշիչների։ Մասնակիցների առաջարկություններից էին՝ կազմակերպել քննարկումներ ուսանողների շրջանում, կնքել պրակտիկայի կայուն և երկարաժամկետ պայմանագրեր գործատուների հետ, ատկիվացնել ուսումնաօժանդակ կառույցների աշխատանքը, խստացնել ընդունելությունը և աջակցել դասավանդողների զարգացմանը, փորձի փոխանակություն այլ բուհերի դասավանդողների և վարչական աշխատակիցների հետ, թարմացնել կայքը ու Ֆեյսբուքի էջը, մշակել հետազոտությունների խրախուսման մոտեցումներ, կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր համայնքապետարանի հետ և այլն։

Քննարկվեցին նաև համալսարանի զարգացման և որակի ապահովման գործընթացներում ժամավճարով դասավանդողների և արտաքին շահակիցների ներգրավումը, մոտիվացիան և իրենց աշխատանքի արժևորումը։

Ինքնագնահատման տարեկան կենսափուլի նպատակն է բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը և իրականացնել փոփոխություններ։

ԵՀՀ որակի ապահովման տարեկան ինքնագնահատում Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնում

10-17.05.2023

ԵՀՀ որակի ապահովման տարեկան ինքնագնահատում Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնում

Մայիսի 10-ին և 17-ին տեղի ունեցավ կրթության որակի գնահատման քննարկում, որին մասնակցեցին Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի տնօրեն Մ․ Մաթոսյանը, «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի գիտության գծով տնօրենի տեղակալ Մ․ Բալոյանը, Ուսանողական գիտական ընկերության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, համալսարանի զարգացման և որակի ապահովման համակարգող Մ. Հովհաննիսյանը ու մշտադիտարկման և գնահատման պատասխանատու ուսանողուհի Ե․ Հովհաննիսյանը։ Մասնակիցները քննարկեցին և ամփոփեցին իրենց անհատական գնահատականներն՝ ըստ չափորոշիչների։ Նրանք առաջարկեցին ավելացնել դասալսումների քանակն ըստ ինստիտուտների ուսանողների թվի, ստեղծել որակի պատասխանատուների հաստիք, ուշադրություն դարձնել Ռոսլին-ի ՄԿԾ-ներում ուսանողների ներգրավվածությանը, Բժշկական ինստիտուտի դասաժամերից առցանց դասերը հնարավորինս փոխարինել լսարանային դասերով, ստեղծել հետազոտությունների մասնակիցների անձնական տեղեկության պաշտպանության կանոնակարգ և այլն։

Ինքնագնահատման տարեկան կենսափուլի նպատակն է բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը և իրականացնել փոփոխություններ։

ԵՀՀ որակի ապահովման տարեկան ինքնագնահատում Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում

04.05.2023

ԵՀՀ որակի ապահովման տարեկան ինքնագնահատում Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում

 

Մայիսի 4-ին տեղի ունեցավ կրթության որակի գնահատման քննարկում, որին մասնակցեցին Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն Լ․ Մալխասյանը, ինստիտուտի դասավանդողներ, ուսանողներ, շրջանավարտ, ինչպես նաև պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, համալսարանի զարգացման և որակի ապահովման համակարգող Մ. Հովհաննիսյանը ու մշտադիտարկման և գնահատման պատասխանատու ուսանողուհի Ե․ Հովհաննիսյանը։ Մասնակիցները քննարկեցին և ամփոփեցին իրենց նախօրոք տրված գնահատականներն՝ ըստ չափորոշիչների։ Որոշվեց ամրագրել խորհուրդներում և հանձնաժողովներում ուսանողներին ներառելու իրավական հիմքերը, հեշտացնել գրականության ձեռք բերման գործընթացը, պարզեցնել և մատչելի դարձնել գնահատման համակարգը ու կազմակերպել տարբեր մրցույթներ։

Քննարկվեցին նաև համալսարանի զարգացման և որակի ապահովման գործընթացներում ժամավճարով դասավանդողների և արտաքին շահակիցների ներգրավումը, մոտիվացիան և իրենց աշխատանքի արժևորումը։

Ինքնագնահատման տարեկան կենսափուլի նպատակն է բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը և իրականացնել բարեփոխումներ։

ԵՀՀ ՌԾ-ի տարեկան վերանայման առաջին հանդիպում

14.04.2023

ԵՀՀ ՌԾ-ի տարեկան վերանայման առաջին հանդիպում

Ապրիլի 14-ին տեղի ունեցավ ԵՀՀ ռազմավարական ծրագրի 2023 թ. վերանայման առաջին հանդիպումը։ Համալսարանի 2021-25 ռազմավարության տարեկան վերանայման շրջափուլը սկսվեց ԵՀՀ ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և վտանգների (SWOT) վերլուծությամբ։ Մասնակիցներն իրենց կարծիքները գրեցին թղթերի վրա և փակցրեցին գրատախտակին։ Որոշվեց կրկին հանդիպել հաջորդ շաբաթվա ընթացքում՝ SWOT վերլուծության արդյունքներն ամփոփելու և ռազմավարության վերանայումը շարունակելու համար։

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման այց ԵՀՀ-ում

17-20.04.2023

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման այց ԵՀՀ-ում


Ապրիլի 17-20 ԵՀՀ այցելեցին Էստոնիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Ռումինիայից և Սլովենիայից փորձագետներ՝ գնահատելու ԵՀՀ-ի համապատասխանությունը կրթության որակի ապահովման չափորոշիչներին։ Համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումն իրականացնում է Կրթության որակի էստոնական գործակալությունը (HAKA)։
Փորձագետները հանդիպեցին ԵՀՀ ուսանողների, դասավանդողների, վարչական կազմի, շրջանավարտների և գործատուների հետ։ Բոլոր հանդիպումներն ուսուցողական էին, և դրանք նպաստում են ԵՀՀ զարգացմանը։
Ամփոփելով այցի արդյունքները, հանձնաժողովի նախագահ պրոֆ. Անկա Գրիրը ասաց. «Կարևորն այն է, և մենք դա ի սկզբանե բոլորս համաձայնեցինք, որ դուք իսկապես նվիրված եք ձեր ուսանողներին ու անձնակազմին և այն փաստը, որ դուք ուզում եք բարձրացնել կրթությունը ավելի ու ավելի բարձր մակարդակների։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջադիմություն կա բազմաթիվ ոլորտներում՝ որոշ ուղղություններով ավելի արագ և տեսանելի արդյունքներով, իսկ մի քանիսվ արդյունքները դեռ կերևան, այնուամենայնիվ այդ դժվարին գործն ընթացքի մեջ է։ Մենք գնահատում ենք, որ դուք աշխատում եք HAKA-ի հետ այն ստանդարտների համապատասխանության վրա, որոնք թերևս փոքր ինչ ավելի բարձր են, քան ձեր ազգային մակարդակով կիրառվողները։ Դա իհարկե նշանակում է, որ ճանապարհն ավելի դժար կլինի, բայց ավելի գոհացնող արդյունքներով․․․։»
Շնորհակալ ենք HAKA-ին և փորձագետներին մեր աշխատանքը գնահատելու և արժեքավոր խորհուրդների համար, որոնք օգնում են։

ԵՀՀ ՄԿԾ-ների քննարկում

07.04.2023

ԵՀՀ ՄԿԾ-ների քննարկում

Ապրիլի 7-ին ԶԿՈԱԿ-ը քննարկեց ԵՀՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ) լրամշակման ընթացքը ՄԿԾ-ների աշխատանքային խմբերի հետ։ ԵՀՀ զարգացման և կրթության որակի ապահովման պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի տնօրեն Մ․ Մաթոսյանը, Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և կարիերայի կենտրոնի տնօրեն, ՄԿԾ աշխատանքային խմբերի ղեկավար Ն․ Հովսեփյանը և Բժշկական ինստիտուտի տնօրեն Յ․ Մարինոսյանը մասնակիցներին հետ քննարկեցին որակի ապահովման սկզբունքները, ՄԿԾ-ի ձևաչափը, բովանդակությունը և հետազոտությունների կարևորությունը։

ԵՀՀ միջազգայնացման ռազմավարական շրջանակի քննարկում

29.03.2023

ԵՀՀ միջազգայնացման ռազմավարական շրջանակի քննարկում

Մարտի 29-ին ԵՀՀ թիմը ծանոթացավ Արտաքին կապերի ստորաբաժանման նոր աշխատակիցների հետ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկեցին ԵՀՀ միջազգայնացման ռազմավարական շրջանակը, լսեցին նոր աշխատակիցների առաջարկությունները և որոշեցին շարունակել բարելավման աշխատանքը։ Որոշվեց նաև ապրիլի 12-ին հրավիրել ԵՀՀ համալսարանական խորհրդի նիստ։

ԵՀՀ ուսանողական խորհրդի հանդիպումներ

Meetings 22.02.2023 28.02.2023 06.03.2023

ԵՀՀ ուսանողական խորհրդի հանդիպումներ

Մարտի 22-ին և 28-ին տեղի ունեցան ԵՀՀ ուսանողական խորհրդի (ՈւԽ) նիստեր ԶԿՈԱ թիմի և ԵՀՀ այլ աշխատակիցների մասնակցությամբ։ Հանդիպումների ընթացքում ուսանողներն ասացին, որ ծանոթացել են ԵՀՀ ինքնավերլուծությանը։ Ուսանողները քննարկեցին իրենց ներգրավվածությունը համալսարանի կառավարմանը։ Նրանք կազմեցին և հաստատեցին ՈւԽ աշխատանքային պլանը, որոշեցին ակտիվացնել հանձնաժողովների աշխատանքը և մասնակցել առաջիկա ԵՀՀ ռազմավարական ծրագրի տարեկան վերանայմանը։

Աշխատանքային պլանի համաձայն ապրիլի 6-ին ուսանողները կազմակերպեցին ծառատունկ ԵՀՀ բակում։

Հավաստագրման փորձագետների այցի նախապատրաստական հանդիպումներ

17.02.2023 28.02.2023 13.03.2023 15.03.2023

Հավաստագրման փորձագետների այցի նախապատրաստական հանդիպումներ

Փետրվարի 17-ին Կրթության որակի Էստոնական գործակալությունը (HAKA), կազմակերպել էր հանդիպում ԵՀՀ ներկայացուցիչների փորձագետների այցի նախնական օրակարգը ներկայացնելու համար։

Փետրվարի 28-ին ԵՀՀ կազմը հանդիպեց քննարկելու տարեկան հարցման արդյունքները և HAKA-ի այցի օրակարգը։ Մասնակիցները որոշեցին կյանքի կոչել տարեկան հարցման ընթացքում ստացած առաջարկությունները, փորձագետների այցի համար ամբողջացնել մասնակիցների ցուցակը և տրամադրել անհրաժեշտ հավելյալ փաստաթղթերը։

Մարտի 13-ին ԵՀՀ թիմը կրկին հանդիպեց՝ քննարկելու մասնակիցները ցանկը։ Այնուհետև հանդիպմանը առցանց միացավ StrikePlagiarism ծրագրի ներկայացուցիչը և ներկայացրեց այդ ծրագրի առանձնահատկությունները և գրագողության դեմ պայքարելու մոտեցումները։ Մասնակիցները քննարկեցին նաև գրադարանից օգտվելու կանոնները և ներկայացրին առաջարկություններ։ Հանդիպմանը որոշվեց նաև ԵՀՀ-ի ներքին ցանցում օգտագործել SharePoint համակարգը։

Մարտի 15-ին ԵՀՀ թիմը ճշգրտեց փորձագետների հետ հանդիպման մասնակիցների ցանկը և քննարկեց ԵՀՀ ինքնավերլուծության հաշվետվության հավելվածները։

Հանդիպումներ ԵՀՀ-ի հավատարմագրման գործընթացքի շրջանակում

16.02.2023

Հանդիպումներ ԵՀՀ-ի հավատարմագրման գործընթացքի շրջանակում

2023 թվականի փետրվարին և մարտին Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանում կայացան բազմաթիվ հանդիպումներ, հավատարմագրման պահանջներին համապատասխանության  նպատակով։ Ուսանողների մասնակցությամբ հանդիպումների ընթացքում քննարկվեցին փաստաթղթերի թարգմանությունը, հավատարմագրման փորձագետների հետ հանդիպումների մասնակիցների ցանկը, գրագողության կանխարգելման էլեկտրոնային ծրագրերի ներդրումը, ԵՀՀ գրադարանից օգտվելու կանոնները, նոր աշխատակիցների ներգրավումը գործընթացին, միջազգայնացման ռազմավարական շրջանակի մշակմանը, հարցումների արդյունքների, հետ քննարկումներին և այլն։

Փետրվարի 16-ին Turnitin-ի ներկայացուցիչները ցուցադրեցին իրենց երկու հիմնական ծրագրերը։ «Նմանություն»-ը (Similarity) բացահայտում է հնարավոր գրագողության դեպքերը և ուսանողներին սովորեցնում ճիշտ հղումներ կատարել գրավոր աշխատանքներում, իսկ «Օրիգինալություն» (Originality) ծրագիրը օգնում է զարգացնել նրանց ինքնուրույնությունը, շարադրության ոճն ու հմտությունները։ Վերջինիս ներդրումը զգալիորեն կնպաստի ԵՀՀ-ում ակադեմիական ազնվության մշակույթի կայացմանը և հետազոտության արդյունքների ներկայացման արդյունավետությունը։

Գործնական հանդիպում ՀՀ ԳԱ էկոկենտրոնի ERLEP լաբորատորիայում` Էրազմուս+ MENVIPRO ծրագրի շրջանակում

27.01.2023

Գործնական հանդիպում ՀՀ ԳԱ էկոկենտրոնի ERLEP լաբորատորիայում` Էրազմուս+ MENVIPRO ծրագրի շրջանակում

 

2022 թվականի նոյեմբերի 22-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցած «Դասավանդման և Ուսումնառության մեթոդներ» թեմատիկ քննարկման մասնակիցների խորհրդով Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակը  Էրազմուս+ MENVIPRO ծրագրի շրջանակում հունվարի 27-ին կազմակերպել էր հանդիպում ՀՀ ԳԱ Էկոկենտրոնի ERLEP լաբորատորիայում՝ ծանոթանալու կենտրոնի դասավանդման և հետազոտության նոր և նորարարական մեթոդներին։

Հանդիպմանը բացման խոսքով հանդես եկավ Էրազմուս+ հայաստանյան գրասենյակի համակարգող Լանա Կառլովան։ Այնուհետև մասնակիցներին ողջունեց և Էկոկենտրոնի գործունեությունը ու դրամաշնորհային ծրագրերը ներկայացրեց Էկոկենտրոնի տնօրեն Լ․ Սահակյանը։ Էկոկենտրոնի երկու ասպիրանտ ներկայացրին իրենց գիտական հետազոտությունները և պատասխանեցին մասնակիցների հարցերին։ և հանդիպման ավարտին Էկոկենտրոնի լաբորատորիաներում շրջայց կատարելու։

ԵՀՀ-ից հանդիպմանը մասնակցեցին ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ս․ Հովհաննիսյանը, Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն Ա․ Հարությունյանը, զարգացման և որակի ապահովման գծով պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը, ԵՀՀ քոլեջի կրթության որակի ապահովման պատասխանատու Ի․ Պորկշեյանը և ԶԿՈԱԿ համակարգող Մ․ Հովհաննիսյանը։

GLAD (Կառավարում, ուսումնառություն, գործողություն, երկխոսություն)

24.01.2023

GLAD (Կառավարում, ուսումնառություն, գործողություն, երկխոսություն) ցանցային հանդիպում 2023 թ առաջնահերթությունների վերաբերյալ

 

Հունվարի 24-ին ԵՀՀ ԶԿՈԱԿ թիմը մասնակցեց աշխատանքով ուսումնառության վերաբերյալ առցանց սեմինարի, որը կազմակերպել էր Եվրոպական վերապատրաստումների հիմնադրամը (ETF GLAD):

Հանդիպման նպատակն էր քննարկել քոլեջների ֆինանսավորման մեխանիզմները, քոլեջներում և ամբողջ կյանքում կրթության հետազոտությունների բարելավումը, մասնակցային կառավարման մեջ ներգրավվող հատկապես ոչ պետական դերակատարների կարողությունների զարգացումը, որոնք համապատասխանաբար ներկայացրին Վրաստանի, Պաղեստնի և Մոլդովայի փորձը:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանից հանդիպմանը մասնակցեցին քոլեջի զարգացման և կրթության որակի ապահովման պատասխանատու Ի․ Պորկշեյանը և ԶԿՈԱԿ համակարգող Մարիամ Հովհաննիսյանը։

GLAD (Կառավարում, ուսումնառություն, գործողություն, երկխոսություն) ցանցային հանդիպում աշխատանքով ուսումնառության վերաբերյալ

29․11.2022

Նոյեմբերի 29-ին ԵՀՀ ԶԿՈԱԿ թիմը մասնակցեց աշխատանքով ուսումնառության վերաբերյալ առցանց սեմինարի, որը կազմակերպել էր Եվրոպական վերապատրաստումների հիմնադրամը (ETF GLAD):

Հանդիպման նպատակն էր քննարկել աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման հաջող կազմակերպման առանձնահատկությունները և բացահայտել իրագործելի տարբերակները՝ աջակցելու շահակիցների արդյունավետ մասնակցությանը տարբեր ոլորտներում։

Բանախոսները ներկայացրին Սերբիայում, Չեռնոգորիայում և Ալբանիայում քոլեջներում աշխատանքով ուսումնառության ծրագրերի կառավարման փորձը:

Հանդիպում ուսանողների հետ

24․11.2022

Նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցավ հանդիպում ԵՀՀ ուսանողական խորհրդի հետ։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև ԵՀՀ քոլեջի ուսանողական խորհրդի անդամներ, ԵՀՀ ուսումնական և գիտական գծով պրոռեկտորները, ԵՀՀ ինստիտուտների  տնօրեններ, վարչական աշխատակիցներ։ Հանդիպմանը քննարկվեցին ուսանողների առաջարկները։ ԵՀՀ ղեկավարությունը ևս մեկ անգամ կոչ արեց, որ ուսանողներն առավել ակտիվ մասնակցեն բուհի կառավարմանը։

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների քննարկում Երևանի պետական համալսարանում

22.11.2022

Նոյեմբերի 22-ին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ «Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ» թեմայով քննարկում։ Հանդիպման նպատակն էր մասնակիցներին ներկայացնել Էրազմուս+ բուհերի կարողությունների զարգացման ծրագրերի շրջանակում դասավանդման և ուսումնառության արդյունավետ փորձը։ Պանելային քննարկմանը մասնակցում էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարի տեղակալ պարոն Կարեն Թռչունյանը։

ԵՀՀ-ից միջոցառմանը մասնակցեցին Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնի ղեկավար Մ․ Մաթոսյանը, Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի դասախոս Մ․ Մուրադյանը, «Հայբուսակ» բժշկական ինստիտուտի դասախոս Լ․ Ենգիբարյանը և ԶԿՈԱԿ թիմը։

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՖՈՐՈւՄԻՆ

19․11.2022

Նոյեմբերի 17-19-ը ռումինական Տիմիշոարա քաղաքում կայացավ Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիայի, Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի, Բարձրագույն կրթության հաստատությունների եվրոպական ասոցիացիայի և Ուսանողների եվրոպական միության կազմակերպած Որակի ապահովման եվրոպական ֆորումը՝ Ձևավորում, թե՞ կիսում․ որակի ապահովումն արժեքներին միտված Եվրոպական բարձրագույն կրթության -տարածքում, որին մասնակցեցին ԵՀՀ-ի ներկայացուցիչներ Զարգացման և կրթության որակի ապահովման գծով պրոռեկտոր Հ․ Կաժոյանը և ԶԿՈԱԿ համակարգող Մ․ Հովհաննիսյանը։

Ֆորումի շրջանակում կայացան բազմաթիվ օգտակար նիստեր, քննարկումներ, գործնական ներկայացումներ և հանդիպումներ ոլորտի առաջատար փորձագետների հետ։ Միջոցառման կազմակերպման գործում մեծ ներդրում ունեցան Տիմիշոարայի Արևմտյան համալսարանի կամավոր ուսանողները, որոնք ամբողջովին ընկղմված էին կազմակերպչական գործընթացներում։

Միջոցառման բացման խոսքով հանդես եկավ Ռումինիայի կրթության նախարար տիկին Լիջյա Դեկան։

Ֆորումի բանախոսությունները նվիրված էին հիմնական արժեքներին․ անդրադարձ կատարվեց ակադեմիական ազատությանը, ակադեմիական ազնվությանը, ինքնավարությանը, վստահությանը, ուսանողների և աշխատակազմի մասնակցայնությանը, ինչպես նաև ուսանողների ներգրավվածությանը որակի ապահովման գործընթացներում, և այլն։

Բոլոր նիստերն օգտակար եղան նոր փորձառություն ձեռք բերելու և սովորելու առումով։

Ինքնավերլուծության չափորոշչի վերաբերյալ հանդիպումներ

14․11․2022

Էստոնական կրթության որակի ապահովման գործակալության (HAKA) կողմից հավատարմագրման շրջանակներում Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանում ընթանում են ինքնավերլուծության հաշվետվության կազմման աշխատանքները։ Հոկտեմբերի 27-ին, նոյեմբերի 2-ին, 10-ին և 14-ին ԵՀՀ ներքին և արտաքին շահակիցները հանդիպել էին քննարկելու՝ «Ռազմավարական կառավարում», «Ռեսուրսներ», «Որակի մշակույթ», «Ակադեմիական էթիկա», «Դասավանդող կազմ» և «ՄԿԾ»-ներ, «Ուսուցում և դասավանդում» և «Ուսանողի գնահատում» չափորոշիչներն՝ ինքնագնահատելու համար։

Էրազմուս+ օր ՀՀ Ազգային գրադարանում

14․10․2022

Հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանում Էրազմուս+ գրասենյակը և Էրազմուս+ Երիտասարդության և համերաշխության կորպուսը կազմակերպել էին հանդիպում՝ իրենց շարժունության ծրագրերը և  այդ շրջանավարտների փորձը ներկայացնելու համար։

Հանդիպմանը բացման խոսքով հանդես եկավ Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրերի համակարգող Լանա Կառլովան։ Ծրագրերի շրջանավարտները կիսվեցին իրենց եվրոպական փորձով, ներկայացրին Հայաստանում իրենց հաջողությունները եվրոպական ծրագրերին մասնակցելուց հետ։

Միջոցառմանը մասնակից Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի և քոլեջի ուսանողներն ու աշխատակիցները կարևոր տեղեկություն ստացան Էրազմուս+ ծրագրի վերաբերյալ։ Ծրագրի թիմը կայցելի «Հայբուսակ» համալսարան և կներկայացնի ծրագիրը ս․թ․ հոկտեմբերի 19-ին ժ․ 13:00-ին։

Ինքնավերլուծության «Ռազմավարական կառավարում» չափորոշչի վերաբերյալ հանդիպում

06.09.2022

Էստոնական կրթության որակի ապահովման գործակալության (HAKA) կողմից հավատարմագրման շրջանակներում Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանում մեկնարկել են ինքնավերլուծության հաշվետվության կազմման աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 6-ին ԵՀՀ ներքին և արտաքին շահակիցները հանդիպել էին՝ «Ռազմավարական կառավարում» չափորոշիչը ինքնագնահատելու համար։ Մասնակիցները կատարեցին թիմային քննարկումներ և ներկայացրին արդյունքները։

Մասնակցություն Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում բարձրագույն կրթության որակի վերաբերյալ ֆրանկոֆոն ֆորումին

24.02.2022

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ի և Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության հետ համատեղ նախաձեռնել է «Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում բարձրագույն կրթության որակի վերաբերյալ ֆրանկոֆոն ֆորումի» ստեղծումը:

Ամենամյա ֆորումի նպատակն է համախմբել Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի բուհերում կրթության որակի ապահովման մասնագետներին՝ իրականացնելու փորձի փոխանակում և առաջարկելու ոլորտի հիմնախնդիրների լուծումներ։

Առաջին հիբրիդային ձևափափով ֆորումը կայացավ ս․թ․ փետրվարի 24-25-ին Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում։ Ֆորումի մասնակիցներին ողջունեցին ՀՖՀՀ-ի ռեկտոր պրոֆեսոր Բերտրան Վենարը և ՀՀ կրթության գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը։ Ֆորումին մասնակցում էին ֆրանկոֆոն պրոֆեսորներ, որակի մասնագետներ Հայաստանից, Ֆրանսիայից, Կանադայից, Թունիսից, Ռումինիայից, Մոլդովայից, ԱՄ-էից, Ալբանիայից և այլն։ Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանից մասնակցեցին Զարգացման և որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակիցներ Հ․ Կաժոյանը և Մ. Հովհաննիսյանը։

ԿՈԱԿ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

21.07.2021

Ս.թ. հուլիսի 21-ին կայացավ ԵՀՀ Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակիցների հանդիպումը, որին մասնակցեցին ԿՈԱԿ տնօրեն, բ.գ.թ. Եվա Թորոսյանը, նույն կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը, «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի որակի պատասխանատու Արևիկ Խուգեյանը և Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի որակի պատասխատու Նարեկ Մարտիրոսյանը:

Հանդիպման ընթացքում ԿՈԱԿ տնօրեն, բ.գ.թ. Եվա Թորոսյանը որակի պատասխանատուներին տեղեկացրեց հերթական անհրաժեշտ հարցում կատարելու վերաբերյալ, ինչպես նաև քննարկեց ՄԿԾ-ների լրամշակման մասին տվյալների ստացման անհրաժեշտությունը, գրապահուստի և էլեկտրոնային գրադարանի հարստացումը, մասնագիտական և մեթոդական վերապատրաստումների կազմակերպումը և այլ ընթացիկ հարցեր:

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ OPENU-Ի ԵՎ DAAD-Ի ԿԱԶԱԿԵՐՊԱԾ «ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԵԲԻՆԱՐԻՆ

11.06.2021

Ս.թ. հունիսի 11-ին կայացավ OpenU նախագծի և DAAD-ի (Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն) կազմակերպած վեբինարը՝ «Եվրոպական համալսարանների որակի ապահովում» թեմայով:

Թեմայի շրջանակում բանախոսներն անդրադարձան որակի ազգային և եվրոպական քաղաքականության մշակմանը, որակի ապահովման ներքին և արտաքին ապահովմանը, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրմանը և այլն: Վեբինարի ընթացքում ելույթ ունեցան նաև ուսանողներ:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանից վեբինարին մասնակցեցին «Ռոսլին» արվեստ և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի տնօրեն մ.գ.թ. Մերի Բալայանը, Ակադեմիայի որակի պատասխանատու Արևիկ Խուգեյանը, Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն ի.գ.թ. Լիանա Մալխասյանը, ինստիտուտի դասախոս Գրիշա Առաքելյանը և Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը:

PARTICIPATION IN EUROPEAN DISTANCE AND E-LEARNING NETWORK WEBINAR ON FACILITATING AND MENTORING STUDENTS' WORK TO REACH EXPECTED COMPETENCIES

02.06.2021

On June 2, 2021, a webinar on “Facilitating and Mentoring Students’ Work to Reach Expected Competencies” organized by European Distance and E-learning Network (EDEN) was held.

The webinar was moderated by Vlad Mihaescu, Chair of EDEN Chair of EDEN Network of Academics and Professionals (NAP) Steering Committee. 

The speakers from Italy, Spain and Portugal shared their experiences about how to be a mentor and enabler for students particularly during the period of the pandemic when most of the students working from home and studying remotely face lack of interaction and psychological problems.

During the webinar the speakers also touched upon the distribution of critical thinking score at the first and last activity of the student within the framework of the result of the research of the pilot project on linking higher education to the workplace through critical thinking, as well as they covered competence-based learning and learner-centered approach, the connection of mentors as quality pioneers with students, etc.

From Yerevan Haybusak University the webinar was attended by the academic staff members, and Mariam Hovhannisyan, specialist of the Education Quality Assurance Center.

(You can find the link to the recording of the meeting below.)

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԵՌԱՎԱՐ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԵԲԻՆԱՐԻՆ

27.05.2021

Ս.թ. մայիսի 27-ին կայացավ «Եվրոպական հեռավար և էլեկտրոնային ուսուցման ցանցի» (EDEN) կազմակերպած վեբինարը «Բժշկական ֆակուլտետներ և թվային կրթություն» թեմայով:

Վեբինարը վարեց EDEN-ի նախագահ դոկտոր Սանդրա Կուչինա Սոֆթիչը: Լեհական Յագելոնյան համալսարանի և գերմանական Քյոլնի համալսարանի բանախոսներն անդրադարձան նախքան համավարակը և համավարակի ընթացքում առցանց բժշկական կրթության կազմակերպմանը, ապագա բժիշկների համար դասերն առավել արդյունավետ և ինտերակտիվ անցկացնելու հիմնահարցին, «շրջված դասարան» մոդելի արդյունավետությանը, դասընթացները և մոդուլներն առցանց դարձնելու ճանապարհին, թվային հմտությունների զարգացմանը, տեղեկատվական տոխնոլոգիաների մասնագետների հետ սերտ համագործակցությանը, ուսումնական պլանների լրամշակմանը, մուլտիմեդիա գործիքների լայն կիարռմանը, տրանսազգային և միջազգային կրթության տարբերություններին, ուսանողների շարժունության և փոխանակման տարբերություններին, օգտակար հավելվածների և կայքերի կիրառմանը, հարցաշարերի և քննությունների համար նախատեսված արդյունավետ ՏՏ գործիքների ներդրմանը, առցանց թեստերի գնահատման մեխանիզմներին և այլն:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանից վեբինարին մասնակցեցին Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն, բ.գ.թ.Եվա Թորոսյանը, նույն Կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը, «Հայբուսակ» Բժկական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Նարինե Մարտիրոսյանը և ինստիտուտի դասախոսներ:

(Հանդիպման տեսագրության հղումը կարող եք տեսնել ստորև):

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՀԱ «ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՈՒՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄ. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԵԲԻՆԱՐԻՆ

29.04.2021

Ս.թ.-ի ապրիլի 29-ին կայացավ վեբինար «Ակադեմիական որակավորումների սահուն ճանաչում. որակի ապահովման դերը» թեմայով, որը կազմակերպել էր Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիան (ԵՀԱ):

Վեբինարը վարեց ԵՀԱ-ի ինստիտուցիոնալ զարգացման տնօրեն ղեկավար Թիա Լուկկոլան:

Բանախոսներն անդրադարձան որակավորումների ճանաչման հիմնախնդիրներին, մեխանիզմենրին, ներկայացրին գերմանական և իսպանական փորձը:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանից վեբինարին մասնակցեցին ուսումնական գծով պրոռեկտոր Սոնա Հովհաննիսյանը, Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն, բ.գ.թ. Եվա Թորոսյանը և նույն Կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը:

(Հանդիպման տեսագրության հղումը կարող եք տեսնել ստորև):

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԵՌԱՎԱՐ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ «ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ՝ ԱՌԵՐԵՍՎԵԼՈՎ ՓՈԹՈՐԿԻՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ ՎԵԲԻՆԱՐԻՆ

26.04.2021

Ս.թ. ապրիլի 26-ին կայացավ «Եվրոպական հեռավար և էլեկտրոնային ուսուցման ցանցի» (EDEN) կազմակերպած վեբինարը «Ուսումնառության պլանավորում՝ առերեսվելով փոթորկին» թեմայով:

Վեբինարը վարեց EDEN-ի նախագահ դոկտոր Սանդրա Կուչինա Սոֆթիչը: Բանախոներն անդրադարձան ավանդական ուսումնառության միջավայրի անցմանն առցանց ձևաչափին՝ որպես անհրաժեշտ քայլ համաշխարհային համավարակին արձագանքելու և ուսումնառությունն ապահովելու համար:

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանից վեբինարին մասնակցեցին Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն, բ.գ.թ.Եվա Թորոսյանը, Կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը, Միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Էլյա Ղիասյանը, «Հայբուսակ» Բժկական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ կենս.գ.թ. Տիգրան Պետրոսյանը և ինստիտուտի դասախոս կենս.գ.թ.  Մարինե Նալբանդյանը:

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԵԲԻՆԱՐՆԵՐԻՆ

08-09.04.2021

Ս.թ. ապրիլի 8-9-ը տեղի ունեցան Էրազմուս+ տեղեկատվական առցանց վեբինարները, որի շրջանակներում շահեկիցներին ներկայացրեցին Էրազմուս Մունդուս և Ժան Մոնե Գործողությունների դրամաշնորհային հնարավորությունները:

Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը և Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության համագործակցության վարչության ղեկավար Գոնսալո Սեռանոն:

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Լանա Կարլովան և մյուս բանախոսները տեղեկացրին դրանց վերաբերող մրցույթների մեկնարկի և մասնակցության պայմանների, ինչպես նաև տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության հնարավորությունների մասին։

Վրացական, ղազախական և ուկրաինական  բուհերից հրավիրված մասնակիցները կիսվեցին իրենց փորձով, ներկայացրին հաստատությունների հետ կապերի հաստատմանը և ամրապնդմանը միտված քայլերը:

ԵՀՀ-ից հանդիպմանը մասնակցեցին Միջազգային կապերի ղեկավար Էլյա Ղիասյան, «Հայբուսակ» Բժկական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, կենս.գ.թ. Տիգրան Պետրոսյանը, ինստիտուտի դասախոս կենս.գ.թ.  Մարինե Նալբանդյանը և Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը:

ԿՈԱԿ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ «ՌՈՍԼԻՆ» ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԻ ՀԵՏ

08.04.2021

Ս.թ. ապրիլի 8-ին տեղի ունեցավ Կրթության որակի ապահովման տնօրեն, բ.գ.թ Եվա Թորոսյանի հանդիպումը «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի տնօրեն մ.գ.թ. Մերի Բալայանի և Ակադեմիայի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչների հետ:

Հանդիպման ընթացքում Ակադեմիայի տնօրեն Մ. Բալայանը ներկակացրեց վերակազմավորված Ակադեմիայի գործունեությունը:

ԿՈԱԿ տնօրեն Ե. Թորոսյանը ներկայացրեց կրթության որակի բարելավմանը միտված առաջիկա աշխատանքները վերակազմավորված Ակադեմիայի հետ՝ ընդգծելով յուրաքանչյուր մասնակցի դերն ու անելիքները:

Հանդիպմանը մասնակցեցին նաև «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի գիտության գծով տեղակալ, բան.գ.թ. Մարիաննա Բալոյանը, Ակադեմիայի փոխտնօրեն Ստեփան Ոսկանյանը, մ.գ.դ, պրոֆեսոր Հայկ Պետրոսյանը, Ակադեմիայի որակի պատասխանատու Արևիկ Խուգեյանը և ԿՈԱԿ մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը:

ԿՈԱԿ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԻ ՀԵՏ

06.04.2021

Ս.թ. ապրիլի 6-ին տեղի ունեցավ Կրթության որակի ապահովման տնօրեն, բ.գ.թ Եվա Թորոսյանի և ԿՈԱԿ մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանի հանդիպումը Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն ի.գ.թ. Լիանա Մալխասյանի, նույն տնօրենի օգնական Սաթինե Տերոյանի, ինստիտուտի որակի պատասխանատու Նարեկ Մարտիրոսյանի և ֆինանսատնեսական բաժնի ղեկավար Լևոն Թումանյանի հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին վերակազմավորված ինստիտուտի կարճաժամկետ պլանի կարևորագույն դրույթները, համալսարանի այլ ինստիտուտների հետ համատեղ նախագծերը (Ուսանողական պառլամենտ, Ուսանողական գիտական ընկերություն, հասարակական պատասպանատվություն, միջազգային ծրագրեր), ինչպես նաև ինստիտուտի ռեսուրսների հետագա հարստացումը:

Ե. Թորոսյանը ներկայացրեց կրթության որակի բարելավմանը միտված առաջիկա աշխատանքները վերակազմավորված Ինստիտուտի հետ: Շեշտադրվեց ՄԿԾ-ների արդիականացման գործընթացման գործընթացի մեջ արտաքին շահակիցների ընդգրկումը, գրապահուստային ֆոնդի համալրումը, գիտահետազոտական գործունեության իրագործումը և այլն:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 7 ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԵՐԿՕՐՅԱ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆԸ

17-18.03.2021

Ս.թ. –ի մարտի 17-18-ը Հայաստանում Էրազմուս + ազգային գրասենյակը կազմակերպել էր կազմակերպել էր Էրազմուս+ կարողությունների զարգացման 7 նորընտիր ծրագրերի մեկնարկային երկօրյա հանդիպում:

Առցանց հանդիպմանը բացման խոսքով հանդես եկան Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Ն.Գ. տկն. Անդրեա Վիկտորինը, ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Թռչունյանը և Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Բերտրան Վենարը:

Էրազմուս + ազգային գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Լանա Կառլովան տեղացի և եվրոպացի մասնակիցներին ներկայացրեց Հայաստանի և տարածաշրջանի երկրների մասնակցության վիճակագրական տվյալները Էրազմուս + ծրագրերին:

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց նաև «Սիմուլյացիոն սարքավորումները բժշկական կրթության մեջ՝ հիվանդի խնամքի և որակի կատարելագործման համար» (SAFEMED+) դրամաշնորհային նախագիծը, որին ընդգրկված է նաև Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանը:

ԵՀՀ-ից հանդիպմանը մասնակցեցին Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն, բ.գ.թ.Եվա Թորոսյանը, Կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը, «Հայբուսակ» Բժկական ինստիտուտի տնօրեն Յանինա Մարինոսյանը, «Հայբուսակ» Բժկական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալներ Նարինե Մարտիրոսյանը և կենս.գ.թ. Տիգրան Պետրոսյանը, ինստիտուտի դասախոս կենս.գ.թ.  Մարինե Նալբանդյանը, Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն, ի.գ.թ. Լիանա Մալխասյանը, Միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Էլյա Ղիասյանը և ռուսաց լեզվի և համաշխարհային գրականության ամբիոնի վարիչ Մարաիաննա Բալոյանը:

Վեբինար «Եվրոպական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում թվայնապես բարելավված ուսումնառության վերաբերյալ հարցման արդյունքներ» թեմայով

05.02.2021

Ս.թ. փետրվարի 5-ին ԵՀՀ Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ Մարիամ Հովհաննիսյանը մասնակցեց DIGI-HE վեբինարներ. Բարձրագույն կրթության թվայնացման ռազմավարական անդրադարձ խորագրով «Եվրոպական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում թվայնապես բարելավված ուսումնառության վերաբերյալ հարցման արդյունքներ» թեմայով վեբինարին, որը կազմակերպել էր Եվրոպական համալսարանների ասոցիացիան:
Վեբինարի ընթացքում վարողները կրկին անդրադարձան DIGI-HE նախագծին և ներկայացրին թվայնապես բարելավված ուսումնառության վերաբերյալ հարցման արդյունքները: Վարողները անդրադարձան Եվրոպայում հարցման մասնակիցների մոտեցումներին խառը ուսումնառության, հիբրիդային ուսումնառության, առցանց որակավորվորման դասընթացների, կարճաժամկետ դասընթացների և այլն կետերի վերաբերյալ: Նրանք ընդգեցին առցանց դասավանդման ռազմավարական ծրագիր ունենալու կարևորությունը: Վարողները նաև ներկայացրեցին 2014 և 2020 թթ.-ի հարցումների արդյունքների տարբերությունները: