Back

Արտաքին կապեր

 
Համալսարանի արտաքին կապերի բաժինը համալսարանի միջազգայնացմանը նպաստող ենթակառուցվածք է, որն իր գործունեությունն իրականացնում է արտաքին կապերի բաժնի կանոնակարգի հիման վրա: Համալսարանի արտաքին կապերի բաժնի աշխատանքներն իրականացնում են բաժնի պատասխանատուի, ռեկտորի և համալսարանի ստորաբաժանումների հետ համատեղ: Բաժնի գործունեության հիմնական նպատակն է համալսարանի ռազմավարական ծրագրում ամրագրված խնդիրների լուծումը, որը նպատակաուղղված է ուսանողների ներգրավման ու երկրների աշխարհագրության մեծացմանը, կրթական և գիտահետազոտական բնագավառներում համալսարանի միջագային համագործակցության ընդլայնմանը, ինչպես նաև համալսարանի ինտեգրմանը միջազգային
գիտական և կրթական գործընթացներին, ծրագրերին և այլն:
 
 

Համալսարանի արտաքին կապերի հիմնական գործառույթները նպատակաուղղված են՝

  • Հանրության լայն շրջանակներում համալսարանի մասին տեղեկատվության տարածում
  • Համալսարանի աշխատանքների հետ կապված տեղեկատվական ծրագրերի մշակում
  • ԶԼՄ- ների բազայի թարմացում, գովազդային հարթակի մշակում և տարածում
  • Ներքին և արտաքին շահակիցների ինչպես նաև գործատուների համագործակցության պայմանների ստեղծում, գործնական կապերի ստեղծում՝ ի նպաստ ուսանողների գործնական և պրակտիկ հմտությունների ձևավորում
  •  Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում՝ մարքեթինգ, համալսարանի գործունեության վերաբերյալ առաջարկների վերանայում
  • Համալսարանի ուսանողական գործունեության զարգացում (կրթական, մշակութային, սպորտային)
  • Մասնակցություն միջազգային ցուցահանդեսներին

Աշխատանքային ժամ

Երկուշաբթի - ուրբաթ: 09:00 - 17:00

Հասցե

Հայաստան, Երևան, 0038, Աբելյան 6

Կոնտակտային տվյալները

Mail: extrel@haybusak.am

Անձնակազմ

Lilit Hakobyan
Առտաքին կապերի պատասխանատու

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ