Back

 «ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ» համալսարանի «Ուսումնամեթոդական Ստորաբաժանում»

ՈՒՄ բաժնի գործունեության հիմնական նպատակն է՝ կրթական բարեփոխումների միջոցով բարելավել մասնագիտական և հետազոտությունների վրա հիմնված կրթության որակը, դասավանդման արդյունավետությունը և բարձրացնել Համալսարանի մրցունակությունը ազգային և միջազգային մակարդակներում։
Մեր հիմնախնդիրն է՝ ներգրավել ներքին մոտիվացված և հավակնոտ  մարդկանց ովքեր պատրաստ են կատարել բարեփոխումներ։
      ՈՒՄ բաժինը սատարում է համալսարանի տեսլականին՝ ձևավորելով  գիտակրթական համակարգի միջազգայնացման ու եվրոպական ինտեգրման հիմնախնդիրներով առաջնորդվող առաջատար համալսարան,  որը կրթում է արդի աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ, իրենց համայնքի կյանքը բարելավող մասնագետներ՝ ժամանակակից մանկավարժական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ ապահովելով ուսուցման և հետազոտությունների բարձր արդյունավետություն և ուսումնական գործընթացում դասախոսների և ուսանողների արդյունավետ համագործակցություն։  

 ՈՒՄ բաժնի գործառույթներն են․

  • նպաստել կրթական բարեփոխումների, նորագույն տեխնոլոգիաների, ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգի ներդրմանը,
  • տրամադրել խորհրդատվության ուսումնամեթոդական նյութերի մշակման վերաբերյալ,        
  • մասնակցել բակալավրի և մագիստրոսի ՄԿԾ-երի մշակման, լրամշակման և  վերանայման աշխատանքներին,      
  • վերահսկել ամբիոնների և այլ ստորաբաժանումների ուսումնակրթական գործունեությունը,  
  • նպաստել ուսումնական և հետազոտական գործընթացների փոխկապակցմանը,
  • կազմակերպել դասավանդող կազմի մանկավարժական և մեթոդական հմտությունների կատարելագործմանն ուղղված վերապատրաստումներ,
  • վերահսկել դասալսումների իրականացումն ըստ ժամանակացույցի։

Աշխատանքային ժամ

Երկուշաբթի - ուրբաթ: 09:00 - 17:00

Հասցե

Հայաստան, Երևան, 0038, Աբելյան 6

Կոնտակտային տվյալները

Mail: emu@haybusak.am

Անձնակազմ

Name
Director

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ