Back

Ստորաբաժանման մասին ընդհանուր  տեղեկություններ և պարտականություններ.

  • Ուսանողների ֆինանսական դիմումների ընդունում , քննարկում և դիմումի պատասխանի տրամադրում Ուսանողին
  • Դիմորդի և Համալսարանի միջև ուսումնառության պայմանագրերի կնքում
  • Բուհում գործող վարձավճարների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

FAQ

Ըստ ուսանողի և Համալսարանի միջև կնքված ուսումնառության պայմանագրի Ուսանողը կարող է ուսման վարձը
վճարել անկանխիկ և բանկային փոխանցման տարբերակով հետևյալ ժամանակահատվածում ՝
1. միանվագ
2. առաջին փուլը մինչև սեպտեմբերի 15-ը
3. երկրորդ փուլը մինչև փետրվարի 15-ը

Պատասխան․Ուսման վարձի վերաբերյալ զեղչերը կիրառվում են Համալսարանում Ռեկտորի կողմից հաստատված տվյալ
ուսումնական տարվա վարձերի լրիվ փոխհատուցման (անվճար) և մասնակի զեղչերի կիրառման պայմանների մասին կարգի
համաձայն ։

Համապատասխան ստորաբաժանում ներկայացնել Ռեկտորի կողմից հաստատված տվյալ ուսումնական տարվա
վարձերի լրիվ փոխհատուցման (անվճար) և մասնակի զեղչերի կիրառման պայմանների մասին կարգում նշված կետերց մեկը
հիմնավորող փաստաթղթերի փաթեթը և լրացնել դիմում։

Ուսանողի կողմից լրացվում է դիմում , որտեղ նշվում է ուսման վարձի մաս-մաս վճարման փաստը ։

Ուսանողի կողմից լրացված դիմումի մեջ նշվում են պատճառներ վարձավճարի ուշ վճարման համար , որոնց
համաձայն Ռեկտորի կողմից տրամադրվում է հավելյալ ժամանակահատված ուսման վարձի վճարման համար ։

Աշխատանքային ժամ

Երկուշաբթի-ուրբաթ: 09:00 - 17:00

Հասցե

Հայաստան, Երևան, 0038, Աբելյան 6

Կոնտակտային տվյալները

Mail: haybusak@inbox.ru

Անձնակազմ

Lusine Sargsyan
Ռեկտորի օգնական
Ուսումնառության պայմանագրերի կնքման, վերահսկման, հաշվարման մասով: Ուսումնառության պայմանագրերի կնքման, Ուսման վարձերի ֆինանսական վերահսկման մասով:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ