Back

2023-2024 ուսումնական տարվա ընթացիկ ուսման վարձերը

 Ֆակուլտետներ Օտարերկյա ուսանողներին (տարեկան) Դիասպորայի ուսանողներ և ԽՍՀՄ ուսանողներ (տարեկան) Հայաստանի Ուսանողներին(տարեկան)
Բուժական գործ (MD) 5,000 USD 3,000 USD 1000000 AMD
Ստոմատոլոգիա 5,000 USD 3,000 USD 1000000 AMD
Դեղագործություն 3,800 USD 3,000 USD 700000 AMD
Մասնագիյական մանկավարժություն մասնագիտացումը-Անգլերեն լեզու և գրականություն 1,700 USD 1,500 USD 350000 AMD 250000 AMD (MA)
Ընդանուր մանկավարժություն մասնագիտացումը-Հայոց լեզու և գրականություն 1,700 USD 1,500 USD 350000 AMD 250000 AMD (MA)
Մասնագիտայկան մանկավարժություն մասնագիտացումը Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա 1,700 USD 1,500 USD 350000 AMD 250000 AMD (MA)
Լրագրություն 1,700 USD 1,500 USD 350000 AMD
Միջազգային հարաբերություններ 1,700 USD 1,500 USD 450000 AMD 330000 AMD (MA)
Իրավագիտություն 1,700 USD 1,500 USD 450000 AMD 330000 AMD (MA)
Տնտեսագիտություն 1,700 USD 1,500 USD 400000 AMD 300000 AMD (MA)
Կառավարում 1,700 USD 1,500 USD 400000 AMD 300000 AMD (MA)
Հոգեբանություն 1,700 USD 1,500 USD 400000 AMD 300000 AMD (MA)
Դիզայն և Հագուստի մոդելավորում 1,700 USD 1,500 USD 350000 AMD 250000 AMD (MA)
Դիզայն 1,700 USD 1,500 USD 350000 AMD 250000 AMD (MA)
   

Բժշկական ինստիտուտ

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Բուժական գործ

5,000 USD

3,000 USD

1.000.000 ՀՀ դրամ

Ստոմատոլոգիա

5,000 USD

3,000 USD

1.000.000 ՀՀ դրամ

Դեղագործություն

3,800 USD

3,000 USD

700.000 ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության, կառավարման եվ ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Տնտեսագիտություն

1,700 USD

1,500 USD

400.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
300.000 ՀՀ դրամ

Կառավարում

1,700 USD

1,500 USD

400.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
300.000 AMD

Իրավագիտություն և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Իրավագիտություն

1,700 USD

1,500 USD

450.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
330.000 ՀՀ դրամ

Միջազգային հարաբերություններ

1,700 USD

1,500 USD

450.000ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
330.000 ՀՀ դրամ

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Ընդհանուր մանկավարժություն մասնագիտացումը Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա

1,700 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Ընդհանուր մանկավարժություն մասնագիտացումը-Հայոց լեզու և գրականություն

1,700 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Մասնագիտայկան մանկավարժություն մասնագիտացումը-Անգլերեն լեզու և գրականություն

1,700 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Հոգեբանություն

1,700 USD

1,500 USD

400.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
300.000 ՀՀ դրամ

Դիզայն

1,700 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Հագուստի մոդելավորում

1,700 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Լրագրություն

1,700 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ