Back

2023-2024 ուսումնական տարվա ընթացիկ ուսման վարձերը

 
 ՖակուլտետներՕտարերկյա ուսանողներին (տարեկան)Դիասպորայի ուսանողներ և ԽՍՀՄ ուսանողներ (տարեկան)Հայաստանի Ուսանողներին(տարեկան)
Բուժական գործ (MD)5,000 USD3,000 USD1000000 AMD
Ստոմատոլոգիա5,000 USD3,000 USD1000000 AMD
Դեղագործություն3,800 USD3,000 USD700000 AMD
Մասնագիյական մանկավարժություն մասնագիտացումը-Անգլերեն լեզու և գրականություն2,000 USD1,500 USD

350000 AMD

250000 AMD (MA)

Ընդանուր մանկավարժություն մասնագիտացումը-Հայոց լեզու և գրականություն2,000 USD1,500 USD

350000 AMD

250000 AMD (MA)

Մասնագիտայկան մանկավարժություն մասնագիտացումը Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա2,000 USD1,500 USD

350000 AMD

250000 AMD (MA)

Լրագրություն2,000 USD1,500 USD350000 AMD
Միջազգային հարաբերություններ2,000 USD1,500 USD

450000 AMD

330000 AMD (MA)

Իրավագիտություն2,000 USD1,500 USD

450000 AMD

330000 AMD (MA)

Տնտեսագիտություն2,000 USD1,500 USD

400000 AMD

300000 AMD (MA)

Կառավարում2,000 USD1,500 USD

400000 AMD

300000 AMD (MA)

Հոգեբանություն2,000 USD1,500 USD

400000 AMD

300000 AMD (MA)

Դիզայն և Հագուստի մոդելավորում2,000 USD1,500 USD

350000 AMD

250000 AMD (MA)

Դիզայն2,000 USD1,500 USD

350000 AMD

250000 AMD (MA)

 

 

Բժշկական ինստիտուտ

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Բուժական գործ

5,000 USD

3,000 USD

1.000.000 ՀՀ դրամ

Ստոմատոլոգիա

5,000 USD

3,000 USD

1.000.000 ՀՀ դրամ

Դեղագործություն

3,800 USD

3,000 USD

700.000 ՀՀ դրամ

Տնտեսագիտության, կառավարման եվ ինֆորմատիկայի ինստիտուտ

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Տնտեսագիտություն

2,000 USD

1,500 USD

400.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
300.000 ՀՀ դրամ

Կառավարում

2,000 USD

1,500 USD

400.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
300.000 AMD

Իրավագիտություն և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Իրավագիտություն

2,000 USD

1,500 USD

450.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
330.000 ՀՀ դրամ

Միջազգային հարաբերություններ

2,000 USD

1,500 USD

450.000ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
330.000 ՀՀ դրամ

«Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիա

Ֆակուլտետներ

Օտարերկրյա ուսանողներին

(տարեկան)

Դիասպորայի ուսանողներ եվ ԽՍՀՄ ուսանողներ

(տարեկան)

Հայաստանի ուսանողներին

(տարեկան)

Ընդհանուր մանկավարժություն մասնագիտացումը Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա

2,000 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Ընդհանուր մանկավարժություն մասնագիտացումը-Հայոց լեզու և գրականություն

2,000 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Մասնագիտայկան մանկավարժություն մասնագիտացումը-Անգլերեն լեզու և գրականություն

2,000 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Հոգեբանություն

2,000 USD

1,500 USD

400.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
300.000 ՀՀ դրամ

Դիզայն

2,000 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Մագիստրատուրա
250.000 ՀՀ դրամ

Հագուստի մոդելավորում

2,000 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ

Լրագրություն

2,000 USD

1,500 USD

350.000 ՀՀ դրամ