Back

 «ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ» համալսարանի «Էթիկայի հանձնաժողովը»

 համալսարանի Խորհրդին կից գործող հան­ձ­նաժողով է: Հանձնաժողովի կազմը ձևավորվում է «Հայբուսակ» համալսարանի Խորհուրդի կողմից: Հանձնաժողովը բաղկացած է 12 անդամից՝ յուրաքանչյուր ինստիտուտից և «Ռոսլին» ակադեմիայից երկու դասավանդող և մեկ ուսանող ներկայացուցիչ:

Հանձնաժողովի նպատակներն են.

  • Ապահովել Համալսարանի անձնակազմի և ուսանողների իրավունքների, արժանապատվության և էթիկայի նորմերի պահպանումը,
  • Ապահովել Համալսարանի անձնակազմի և ուսանողների իրավունքների,
  •  Արժանապատվության և էթիկայի նորմերի պահպանումը, նպաստել Համալսարանում հակակոռուպցիոն քաղաքականության պատշաճ իրականացմանը,
  • Նպաստել Համալսարանում հակակոռուպցիոն քաղաքականության պատշաճ իրականացմանը,
  • էթիկայի նորմերի ենթադրյալ խախտման դեպքերի անաչառ քննումը:

Աշխատանքային ժամ

Երկուշաբթի-ուրբաթ: 09:00 - 17:00

Հասցե

Հայաստան, Երևան, 0038, Աբելյան 6

Կոնտակտային տվյալները

Mail: ethics@haybusak.am

Անձնակազմ

Maria Saponjyan
Director

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ