Back

Հետազոտական համալսարանների դերը

 որպես ժամանակի հրամայական, այլևս կենսական
պահանջ է,  որտեղ կրթական գործընթացի անքակտելի բաղադրիչը պետք է հանդիսանա  գիտական և
հետազոտական  ակտիվ գործունեությունը, արդյունքների արդյունավետ արտադրական շրջանառությունը՝
բանիմաց և հոգատար մասնագետների ու գիտնականների համատեղ ջանքերով։ Վերոնշյալ նպատակի 
իրականացմանը ձեռնամուխ է եղել նաև ԵՀՀ  նորաստեղծ /2022 թ․ սեպտեմբեր/ Հետազոտությունների
ռեսուրս կենտրոնը: Հետազոտությունների ռեսուրս կենտրոնը սատարում է համալսարանի առաքելությանը`
ձևավորերլով ստեղծարար և ներառական գիտահետազոտական մշակույթ ունեցող առաջատար
հետազոտական համալսարան, որը համակարգում է գիտական, հետազոտական, գիտամեթոդական,
փորձագիտական աշխատանքները։
Ուղղորդում, ինտեգրում և տրամադրում է բազմամասնագիտական մրցունակ հետազոտություններ՝
հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների բարելավման և առաջընթացի նպատակով։

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՑ Է․

  • Զարգացնել դասավանդողների և ուսանողների գիտահետազոտական կարողություններն ու հմտությունները։
  • Ստեղծել նախադրյալներ և նպաստող մեխանիզմներ՝ հետազոտությունների ծավալի էական աճի և հետազոտական նախագծերում դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավվածության ընդլայնման համար:
  • Նպաստել համալսարանի ստորաբաժանումների միջև ակադեմիական համագործակցության ընդլայնմանը։
  • Խթանել Համալսարանի հետազոտական աշխատանքների միջազգայնացման գործընթացները։

Կենտրոնի կողմից  մշակվել և  և շարունակում է ներդրվել   մի շարք մեխանիզմներ, 
կանոնակարգեր և ընթացակարգեր, որոնք միտված են կանոնակարգելու կենտրոնի  գործունեությունը և
ստեղծելու նպաստավոր պայմաններ մտավոր ներուժի պահպանման և զարգացման համար: Կենտրոնը
նախատեսում է վերաճել նաև  խորհրդատվական գործունեություն ծավալող կենտրոնի, որտեղ գիտական
արդյունավետ աշխատանքներ կատարելու նպատակով կտրամադրվի մասնագիտական խորհրդատվություն:
Կենտրոնը բաց է ցանկացած  ազգային և միջազգային գիտական, գիտահետազոտական, գիտամեթոդական և
փորձագիտական համագործակցության համար։

Աշխատանքային ժամ

Երկուշաբթի - ուրբաթ: 09:00 - 17:00

Հասցե

Հայաստան, Երևան, 0038, Աբելյան 6

Կոնտակտային տվյալները

Mail: rrc@haybusak.am

Անձնակազմ

Մարինե Մաթոսյան
Տնօրեն

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ