Back

Structure Yerevan Haybusak University

UNIVERSITY COUNCIL
 
EXECUTIVE MEMBERS OF THE UNIVERSITY COUNCIL
  Name, Surname POSITION, SCIENTIFIC DEGREE, TITLE
1 Հարությունյան Սուրեն Ռեկտոր, համալսարանական խորհրդի նախագահ
2 Հարությունյան Լևոն Ռեկտորի օգնական
3 Հարությունյան Անահիտ ԵՀՀ հիմնադիր մասնակից, ռեկտորի խորհրդական, ԵՀՀ բազային քոլեջի Ժ/Պ / բան.գ.դ., պրոֆեսոր, /
4 Հարությունյան Աննա ԵՀՀ բազային քոլեջի տնօրեն, ԵՀՀ հիմնադիր մասնակից
5 Աբրահամյան Մարտին Գիտական գծով պրոռեկտոր / ֆիզմաթ.գ.դ. պրոֆեսոր/
6 Հովհաննիսյան Սոնա Ուսումնական գծով պրոռեկտոր, «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի տնօրեն
7 Մարինոսյան Յանինա Բժշկական ինստիտուտի տնօրեն
8 Մարտիրոսյան Նարինե Բժշկական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ օտարերկրացի ուսանողների գծով
9 Հարությունյան Աննա Տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմատիկայի ինստիտուտի տնօրեն
10 Ոսկանյան Ստեփան «Ռոսլին» արվեստի և հումանիտար գիտությունների ակադեմիայի տնօրենի տեղակալ
11 Սուքիասյան Աղունիկ ԵՀՀ Անանիա Շիրակացի մասնաճյուղի տնօրեն
12 Կաժոյան Հրաչյա Պրոռեկտոր՝ որակի և կարիերայի գծով
13 Սաֆարյան Գառնիկ Ռեկտորի խորհրդական, իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի քաղաքացիաիրավական վարչաիրավական և դատավարություն ամբիոնի վարիչ /ի.գ.դ. պրոֆեսոր/
14 Մալխասյան Լիանա Իրավագիտության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն
15 Պետրոսյան Տիգրան Գիտ. աշխատանքների գծով փոխտնօրեն
16 Ղազարյան Մարինա Անձնակազմի կառավարման բաժնի ղեկավար
17 Մարտիրոսյան Անահիտ Ուսումնամեթոդական բաժնի ղեկավար
18 Մամյան Դավիթ Միջազգային կապերի բաժնի պատասխանատու
19 Մաթոսյան Մարինե Հետազոտությունների և ռեսուրս կենտրոնի տնօրեն
20 Հախվերդյան Մարիա Հետազոտությունների և ռեսուրս կենտրոնի մասնագետ
21 Աֆրիկյան ժորա Ռեկտորի խորհրդական
22 Ելինյան Նաիրա Դասախոս /բ.գ.թ. դոցենտ/
23 Հարությունյան Գայանե Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ /մ.գ.թ. դոցենտ /
24 Բալոյան Մարիաննա Դասախոս /բ.գ.թ. դոցենտ/
25 Խալաթյան Արտավազդ «Հայինկասացիա» ՓԲԸ լուծարային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
26 Ենոքյան Լիլիթ Եվրոպական փորձագիտական կենտրոնի փոխտնօրեն, փաստաբանական պալատի անդամ
27 Սիրունյան Ռաֆիկ Դասախոս
28 Ավետիսյան Սահականուշ «Ֆինանսներ» ամբիոնի վարիչ, դասախոս, տ․գ․թ․
29 Ղազարյան Կարինե Ուսանող
30 Բոյախչյան Լաուրա Ուսանող
31 Հակոբյան Արմինե Ուսանող