Back

ԵՀՀ Գիտական հանդես, հատոր 9, 2023

ISSN 2953-8181

Երեւանի «Հայբուսակ» համալսարանի գիտական հանդես, հատոր 9, 2023

Հատորը պարունակում է Երեւանի «Հայբուսակ» համալսարանի ակադեմիական համակազմի, այլ բուհերի եւ գիտական հիմնարկների հետազոտությունների արդյունքները՝ բժշկագիտության ու բնական գիտությունների ոլորտներում: