Back
Հարգելի հետևորդներ «Հայբուսակ» համալսարանը այժմ նաև հիմնել է «Հայբուսակ փաստաբանական գրասենյակը»
 
«Հայբուսակ փաստաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ Մատուցում է թարգմանչական, իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններ հետևյալ ոլորտներում՝
 
  • քրեական
  • քաղաքացիական
  • աշխատանքային
  • ընտանեկան
  • վարչական

Հասցե

ք.Երևան, Կիևյան 1 Բ, 1 տարածք

Կոնտակտային տվյալները

Հեռ՝ 060 613-613, 041 13-77-77
e-mai haybusakpastabanakan@gmail.com